TimmerSelekt Groep logo

Voor ieder buitenkozijn planten we een boom

Vanuit de Green Deal vraagt Europa om 1 miljard bomen aan te planten. TimmerSelekt bedrijf Helwig Kozijnen plant inmiddels voor elk kozijn een nieuwe boom, samen met haar klanten. Erik Slootmaekers, DGA bij Helwig Holding Group legt uit waarom zij dit doen.

Vanuit een MVO-gedachte

“In het kader van ons 90-jarig jubileum hebben we naar buiten gebracht dat we voor elk buitenkozijn dat we produceren een boom aanplanten. Verduurzaming en CO2-reductie hebben al jaren een prominente plek op onze agenda en voor dit initiatief hebben we afgelopen jaren organisaties gezocht die mee wilden helpen. Maar dat kwam niet van de grond. Tot we in gesprek raakten met Oscar van Dooren van STIP.

Voor ieder buitenkozijn planten we een boom

Samen met STIP en Staatsbosbeheer hebben we een mooi plan gemaakt om landelijk bomen aan te planten, te verzorgen en het bos te onderhouden. STIP coördineert, Staatsbosbeheer voert dit uit en wij sponseren STIP zodat het effectief kan plaatsvinden. Mede-kartrekkers van het initiatief destijds zijn TSG-bedrijven Timmerfabriek Neede en Timmerfabriek De Kievit. Inmiddels zijn er steeds meer participanten.

“Onze doelstelling is ruim 20.000 bomen per jaar te planten. En dit aantal geldt dus alleen al voor Helwig Kozijnen.”

Dit initiatief is niet ontstaan vanuit een commerciële gedachte, maar echt vanuit de MVO-gedachte. Eerst overwogen we een boom aan te planten per woning. Maar dat vonden we niet ambitieus genoeg. Dus planten we voor elk buitenkozijn een boom! Onze doelstelling is ruim 20.000 bomen per jaar te planten. En dit aantal geldt dus alleen al voor Helwig Kozijnen. Er zijn op dit moment in totaal al 4500 bomen ‘verkocht’ om aan te planten, waarvan 2500 van Helwig. Dat gaat dus voorspoedig.

 

Sterkere Nederlandse bossen

Los van het bekende CO2-verhaal, is grondirrigatie een belangrijk item. We moeten de grond in Nederland verduurzamen en sterker maken. En een beter leefmilieu voor flora en fauna creëren. We proberen met goed bosbeheer de bossen in Nederland zo variabel mogelijk te maken, zodat we beter bestand zijn tegen bijvoorbeeld overstromingen en windhozen. Dat leek lange tijd een ver-van-mijn-bed-show voor velen, maar inmiddels hebben we er in Nederland helaas in toenemende mate mee te maken. Recent zeker ook in Limburg. Voor het planten van een boom betalen wij de helft van de kosten en onze klanten de andere helft. Horen onze klanten ervan, dan doen ze nagenoeg allemaal enthousiast mee!

Voor de duidelijkheid, bomen die wij in Nederland aanplanten gebruiken wij niet voor de productie van kozijnen. Wij blijven onze grondstoffen halen uit duurzame plantagebossen in Uruguay. Om een voedselbos in Nederland te beschermen zijn wel snelgroeiende bomen nodig (die als beschermhaag dienen tegen harde wind), ons is dus gevraagd mee te denken over het gebruik van het hout dat hiervan afkomstig is. We gebruiken straks die bomen voor het aankleden van recreatiebossen, bijvoorbeeld door het maken boomhutten of tiny houses voor de recreatie rondom de voedselbossen.

Lokale betrokkenheid voedselbossen

Op termijn kunnen mensen genieten van deze bossen. Omdat dit een landelijk initiatief is, hebben we echter geen zicht op waar die bomen allemaal komen te staan. Inmiddels hebben we vanuit STIP de bevestiging dat ‘onze bomen’ ook op 5 hectare grond in Limburg worden gepland. Dit is voor ons lokaal echter nog niet genoeg. Daarom hebben we gekozen voor een samenwerking met Food Forest Factory, die aan de lopende band voedselbossen maken. Zij geloven in een toekomst waar de productie van gezonde voeding en de ontwikkeling van de biodiversiteit hand in hand gaan, dankzij natuur inclusieve landbouw. Deze Limburgse voedselbossen ontstaan nu al in Baexem, Geertruid en Ransdaal. In Ransdaal hebben we bijvoorbeeld de kozijnen gesponsord van een loods van een jongedame met een ideologische gedachte bij het bos.

Samen met woningbouwverenigingen in Limburg laten we sociaal zwakkere in de samenleving planten, struiken en bomen aanplanten in het voedselbos. Hierdoor kunnen jonge landbouwers een betere financiële start maken. Door op deze manieren ons steentje bij te dragen, komen waardevolle, duurzame initiatieven sneller van de grond.”