TimmerSelekt Groep logo

TimmerSelekt Groep & duurzaamheid

TimmerSelekt staat voor verduurzaming. Uitdagende klimaatdoelen vragen terecht om slimme oplossingen voor de wereld van morgen. Hout is hierin de optie met grote impact. We geloven dat er geen veiligere manier is om onze planeet te helpen dan door het planten en oogsten van bomen die CO2 opnemen en zuurstof afgeven. Door verantwoord bosbeheer. Wij gebruiken de grondstof hout om het prachtige Selekt assortiment van te maken, waarmee we een duurzame bijdrage leveren aan de bouwsector en de toekomstige generaties. Dankzij de hernieuwbare grondstof en door energie-efficiëntie. Of het nu houten kozijnen, ramen, deuren of HSB-elementen zijn; het Selekt assortiment draagt significant bij.

Hout uit verantwoord bosbeheer & certificeringen

Een bos is meer waard als het blijft bestaan. Behoud van bossen is van het grootste belang voor de biodiversiteit aan planten en dieren het gezond houden van de planeet, in de strijd tegen klimaatverandering. Voor hout als bouwmateriaal ligt de oplossing in verantwoord bosbeheer. Bij duurzaam bosbeheer wordt hout namelijk geoogst en worden jongen bomen geplant die weer groeien dankzij CO₂-opname. Eigenlijk is hout niet alleen CO₂-neutraal, maar zelfs CO₂-negatief. Door te bouwen met hout uit duurzaam beheerde bossen wordt er juist extra CO₂ opgenomen. Om één kubieke meter te groeien, zuivert een boom haast één miljoen kubieke meter lucht van CO₂ (verondersteld dat 0,03 tot 0,04% van lucht CO₂ is 1). Bij TimmerSelekt Groep werken we sowieso alleen met verantwoord geproduceerd hout. TimmerSelekt Groep past herkenbaar gecertificeerd hout uit verantwoord beheerde bossen toe, waardoor je er zeker van bent dat dit bijdraagt aan milieubewuste bouw- en renovatieprojecten. Dit is herkenbaar aan de logo’s van FSC, PEFC en/of STIP.

"TSG-kozijnen, ramen en massieve deuren zijn geproduceerd uit 80% hernieuwbare grondstoffen"

Biobased - hernieuwbaar - bouwen

SKH heeft op een onafhankelijke en uniforme wijze het biobased gehalte van een bouwproduct vastgelegd. Dit is samen met SKG-IKOB en KOMO ontwikkeld tot de BRL 7010. Deze BRL heeft de naam ‘Hernieuwbare dan wel gerecyclede content van het KOMO® gecertificeerde product’.

Voor alle concept I, II en III (excl. glas) kozijnen, ramen en massieve deuren is het minimale biobased gehalte in de BRL bepaald. Deze BRL 7010 aanvulling is toegevoegd aan de certificaten van NBvT-leden. TSG-bedrijven zijn allemaal ook aangesloten bij de NBvT. Dit wil zeggen dat op alle concept I, II en III geveltimmerwerk (ramen, kozijnen en massieve deuren) die voorzien zijn van het KOMO-logo, ook ‘hernieuwbaarheidslogo klasse 2’ (80% hernieuwbare grondstoffen) aangebracht mag worden

Houtsoort TimmerSelekt Red Grandis™

Het Selekt kozijn Premium produceren we met de houtsoort TimmerSelekt Red Grandis™ die uit duurzaam geproduceerde plantagebossen in Uruguay komt. We nemen deze houtsoort af van het bedrijf URUFOR. Dit bedrijf beheert in Uruguay een gebied van 70.000 hectare, waarop voormalig weiland is herbebost met Eucalyptus grandis voor het houden van runderen en schapen. Deze boomsoort, oorspronkelijk uit Australië, kan optimaal omgaan met het klimaat en de hoge regenval in Uruguay. TimmerSelekt Red Grandis™ groeit 4 tot 5 keer sneller dan tropisch hardhout waardoor het veel meer CO2 opneemt en vasthoudt. ‘Eucalyptus Grandis’ maakt korte rotatietijden van 22 tot 25 jaar mogelijk.

In Uruguay zijn er geen plagen die de bomen kunnen aantasten, waardoor het gebruik van pesticiden volledig kan worden vermeden. Daarnaast is de teelt van TimmerSelekt Red Grandis™ FSC®-gecertificeerd. Herbebossing van weidegebieden verhoogt het humusgehalte van de bodem en daarmee de hoeveelheid organisch gebonden koolstof in de bodem. Tussen de bomen kan extensief gegraasd blijven worden. Het ooit overheersende bosgebied (dat nu slechts 6% van de oppervlakte van het land beslaat als gevolg van ontbossing voor gebruik in de landbouw en veeteelt) kan door herbebossing weer worden vergroot.


Let op: alleen de specifieke houtsoort TimmerSelekt Red Grandis™ toepassen

Alleen TimmerSelekt Red Grandis™ (herkenbaar aan het trademark teken ™ bij de merknaam Red Grandis™) staat voor hout afkomstig uit Uruguay, geoogst door de firma URUFOR. Specifiek dit hout uit een bosareaal van 40.000 hectare (met in de nabije toekomst uitbreiding naar 70.000 hectare) voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en profiteert van optimale bodem- en groeicondities. De duurzaamheid van Red Grandis™ verbetert naarmate de bomen ouder worden; bij URUFOR worden de bomen pas na 25 jaar geoogst hetgeen de duurzaamheid van het hout alleen maar ten goede komt. Er wordt ‘Eucalyptus Grandis’ op de markt verkocht afkomstig uit andere landen en werelddelen en met zogenaamd dezelfde specificaties en eigenschappen maar let op; dit is niet altijd te garanderen. Wil je zekerheid, pas dan alleen TimmerSelekt Red Grandis™ toe; sinds 2001 FSC 100% gecertificeerd en Holz Schiller uit Regen (Zuid-Duitsland) levert Red Grandis™ uitsluitend aan de Timmerselekt groep.


 

Circulariteit bij TimmerSelekt Groep

Circulariteit staat hoog op de agenda. Om als Nederland in 2050 ‘circulair te zijn’, moeten we zuinig en slim omgaan met grondstoffen en producten. Het minimaliseren van (hout)afval en het maximaliseren van hergebruik en recycling van materialen, dat is waar we bij TimmerSelekt Groep volop mee bezig zijn.

We leveren duurzame houtproducten die voldoen aan de hoogste normen van milieubewustheid. Door hiervoor in toenemende mate materialen te selecteren die kunnen worden gerecycled en hergebruikt, dragen we nu en in toekomst bij aan de vermindering van de ecologische voetafdruk van bouw- en renovatieprojecten.

Door vrijgekomen hout (uit renovatiewerken) te hergebruiken, wordt dit niet meer verbrand, maar krijgt het hout een tweede leven. TimmerSelekt levert diverse projecten met het Selekt kozijn Eco, dat gerecycled hout bevat. Dit maakt het Selekt kozijn Eco driedubbel duurzaam:

  • We werken voor dit kozijn met de duurzame grondstof hout.
  • We werken met de snelgroeiende houtsoort; TimmerSelekt Red Grandis™ in combinatie met naaldhout uit Europa.
  • Vrijgekomen hout hergebruiken we voor geschikte projecten in het kozijn. Daarbij zijn we bezig met de certificering van het hergebruikt hout in het kozijn.

Milieuvriendelijke materialen, behandelingen en afwerkingen

Als groep maken we uitsluitend gebruik van hout en andere materialen die afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen en die voldoen aan strenge milieunormen. Dit geldt waar mogelijk ook voor niet-giftige, natuurlijke behandelingen en afwerkingen die de duurzaamheid en levensduur van onze producten versterken. We bieden opdrachtgevers volop keuze in duurzaamheidsklassen van de producten. Zo dragen we bij aan gezonde, comfortabele woon- en werkomgevingen en verminderen we de impact op ons ecosysteem. We bijten ons vast in de uitdaging om hoogwaardige en esthetisch aantrekkelijke bouwproducten te leveren, die tegelijkertijd aan de meest veeleisende duurzaamheidsnormen voldoen.

Heb je vragen over duurzaamheid en de ontwikkelingen bij TimmerSelekt Groep? Neem dan contact op met een TimmerSelekt bedrijf. We informeren je graag!

Contact met eem TimmerSelekt bedrijf