TimmerSelekt Groep logo

Verduurzaming verf op houten kozijnen

Bearny Palland, verkoopleider Timmerindustrie bij Wijzonol Bouwverven is op bezoek bij Hans Wesselink van TSG-bedrijf Groothuis Timmerfabriek. Beiden hebben verduurzaming hoog in het vaandel staan. Hans is onder de indruk van wat Wijzonol doet op dit gebied en wil graag dat meer mensen weten wat er mogelijk is als het gaat over verduurzaming als je het echt wilt.

Bearny vertelt hoe hij wil dat bedrijven binnen de verfindustrie elkaar aanjagen en initiatieven oppakken om klimaatdoelstellingen te behalen. En hij heeft recht van spreken, want Koninklijke Van Wijhe verf, dat het merk Wijzonol voert, is koploper in duurzaamheid en levensduur en heeft al enorme stappen gezet.

Verduurzaming

In de bedrijfsvoering bij Wijzonol wordt al snel duidelijk hoe hoog duurzaamheid op de agenda staat. Zo zijn alle locaties voorzien van Warmte Koude Opslag (WKO) installaties. Door aardwarmte in plaats van aardgas te gebruiken verminderen zij de uitstoot van CO2 met bijna 100.000 kg per jaar. Alle kantoren en magazijnen gebruiken bovendien duurzame LED verlichting en groene stroom, waarmee ze jaarlijks nog eens ongeveer 93.000 kg CO2 uitstoot besparen. De verf wordt volledig op zon en wind gedraaid.

Ook het productieproces is volledig ingericht vanuit de duurzaamheidsgedachte. Zo wordt dankzij het PIG-systeem verf die achterblijft in de leidingen verwijderd en de leiding gereinigd. Dit levert meer verf op en minder vervuiling in de leidingen. Ook kijken zij continu naar hergebruik, recycling en regeneratie van afval. De grote hoeveelheid spoelwater reinigen ze dankzij flocculatie.  Verfbestanddelen scheiden zich hierdoor van het water, waardoor schoon spoelwater overblijft dat wordt hergebruikt.

Voor wat betreft ontwikkeling en productie gebeurt alles in Zwolle, niets in het buitenland, waardoor er alleen sprake is van vervoer naar relaties. Als fabrikant van coatings en kleurpasta’s, bundelt deze verffabrikant bovendien haar krachten met GoodShipping. Het eerste initiatief ter wereld gericht op vrachteigenaren dat de totale CO2-uitstoot verlaagt door fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame bio-scheepsbrandstoffen binnen dezelfde toeleveringsketen.

B Corp status

Niet voor niets heeft Koninklijke Van Wijhe Verf al in 2016 als eerste chemische bedrijf wereldwijd het B Corp-certificaat behaald. B Corp representeert winstgevende bedrijven die zijn gecertificeerd door het Amerikaanse non-profit B Lab om te voldoen aan strikte normen voor sociale en milieuprestaties, verantwoordingsplicht en transparantie. Wellicht ken je ook andere Nederlandse B Corp bedrijven als Triodos Bank en Tony’s Chocolonely.

Klimaatbestendig bos

Bearny: “We zijn ook als enige verffabrikant aangesloten bij Madaster (het kadaster voor materialen). Maar ook hier houdt het voor ons niet op. We willen als eerste in onze branche in 2025 CO2 neutraal zijn. Dat is een strak streven, maar vanuit onze voortrekkersrol zijn we ambitieus. We zijn uniek in deze verduurzamingsdrang, het zit in onze genen.

Dat is trouwens ook zo prettig in de samenwerking met Groothuis Timmerfabriek. Zij hebben ook zowel op kantoor als in de productie duurzame LED verlichting toegepast. En met restproducten wordt de productie weer verwarmd, dat natuurlijk energiebesparend is. Bovendien gebruikt Groothuis duurzaam verantwoord hout. Het is fijn dat we duurzame genen delen.

Zo laten we nu ook samen met partners iets moois groeien. We compenseren CO2-uitstoot met een klimaatbestendig bos in het Nationale Park De Hoge Veluwe. Dit doen we samen met bijvoorbeeld distributiepartners, schildersbedrijven en timmerfabrieken; organisaties die net als wij waarde hechten aan duurzaamheid. Ook enkele TimmerSelekt bedrijven nemen hieraan deel.”

Levensduur verwachting van verfsystemen op houten kozijnen

Wijzonol heeft een webbased softwarepakket ontwikkeld waarmee de opdrachtgever inzicht krijgt in de levensduurverwachting van buitenverfsystemen. Nuttig voor onderhoudsbedrijven die verantwoordelijk zijn voor onderhoud en beheer van vastgoed.

Hans: “De ‘LDV’ van Wijzonol is voor ons als timmerfabrikant een ideale tool om bij offertes toe te voegen. Hierdoor kunnen we voor onze relaties inzichtelijk maken hoe de verf op het hout van dat specifieke project zich de komende jaren gaat verhouden.”

Bearny: “Kijk, onze verfsystemen voldoen vanzelfsprekend aan KOMO maar door de levensduurverwachting inzichtelijk te maken, weet iedereen in de keten veel beter waar hij of zij aan toe is.  Relaties loggen in en kunnen aan de hand van het toegepaste hout, de details, de kantafronding, de kleuren of bijvoorbeeld de ligging, beoordelen hoe de levensduur van het gehele kozijnsysteem wordt.

Worden er Iroko kozijnen in zwarte kleur op het zuidwesten toegepast, dan betekent dat om 2 jaar inspecteren en om de 4 jaar schilderen. Gebruik je Accoya of Mahonie met kantafronding van vijf, ergens in een landelijk klimaat, dan kan een lichte kleur wel 10 jaar meegaan. Op deze manier bieden we voorlichting over de eerlijke levensduur en het bijbehorende onderhoud.

Zo is het ook een fijne tool geworden voor timmerfabrieken die offreren. Zij hebben direct inzicht in de mate van de inspectie en de frequentie van de onderhoudstermijnen. Onze relaties bieden zo een transparant en eerlijk verhaal richting de opdrachtgever. Bovendien wordt het houten kozijn eerlijker gepositioneerd ten opzichte van andere materialen en wordt de lange levensduur van een houten kozijn beter benadrukt; het houten kozijn gaat wel 80 jaar mee!”