TimmerSelekt Groep logo

FSC hout

Alle leden van de TimmerSelekt Groep hebben een FSC-certificaat van de Forest Stewardship Council, wat een unicum is voor een samenwerkingsverband in de timmerindustrie.

FSC-certificaat

Alle leden van de TimmerSelekt Groep hebben een FSC-certificaat van de Forest Stewardship Council, wat een unicum is voor een samenwerkingsverband in de timmerindustrie. Samen beschikken zij over ruim voldoende FSC-hout en kunnen daardoor altijd volledig beantwoorden aan de vraag van opdrachtgevers bij wie milieuvriendelijk ondernemen hoog in het vaandel staat.

 

Hout met het FSC-logo kan zowel tropisch als niet-tropisch zijn en komt uitsluitend uit goed beheerde bossen die streng gecontroleerd worden door onafhankelijke certificeerders. Het FSC-keurmerk is het meest betrouwbare, internationale keurmerk voor goed hout. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de TimmerSelekt Groep juist voor dit hout gekozen heeft.

"Hout met het FSC-logo kan zowel tropisch als niet-tropisch zijn en komt uitsluitend uit goed beheerde bossen"

Wat is FSC?

FSC is een internationale organisatie zonder winstoogmerk die verantwoord bosbeheer stimuleert. Het FSC-systeem is gebaseerd op het principe van ‘Planet, People, Profit’. Hierbij wordt niet alleen gelet op het milieu, maar ook op economische aspecten. Daarnaast worden de belangen van de lokale bevolking gerespecteerd. Er zijn tien FSC-principes voor goed bosbeheer opgesteld, die allemaal een ecologische, economische en/of sociale waarde behelzen:

 

  • Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale en internationale wetgeving, aan internationale verdragen en afspraken en aan de principes en criteria van FSC.
  • Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten zijn duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en rechtsgeldig.
  • De formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd.
  • Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt door goed bosbeheer ook op de lange termijn in stand gehouden of verbeterd.
  • De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig efficiënt benut, dat de economische, sociale en ecologische functies van het bos ook op de lange termijn worden veiliggesteld.
  • De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd.
  • Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan, dat steeds wordt geactualiseerd, staan langetermijn doelen en middelen duidelijk omschreven.
  • De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan.
  • Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt.
  • Bosplantages moeten eveneens volgens de principes 1 tot en met 9 worden beheerd.

 

Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen,waarmee bovendien de (exploitatie) druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en herstel van natuurlijke bossen dienen tegelijkertijd te worden bevorderd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de TimmerSelekt Groep.

"FSC is een internationale organisatie zonder winstoogmerk die verantwoord bosbeheer stimuleert"