TimmerSelekt Groep logo

QRM en renovatieprojecten met houten kozijnen

Quick Response Manufacturing (QRM) is – net als Lean – een logistieke verbetermethode die zo kort mogelijke doorlooptijden mogelijk maakt. QRM is specifiek ontwikkeld voor klantspecifieke productie, ookwel ‘high-mix/ low-volume’ genoemd. Bij TimmerSelekt bedrijf Wesselink Kozijnen werken ze volgens deze QRM-methode en Hanneke Ovink-Menkveld vertelt hier meer over.

Voorraden en QRM

Het produceren van kozijnen gebeurt altijd volgens richtlijnen, maar op de specificatie van de klant. Niet alle huizen zijn uiteraard hetzelfde. Dit betekent dat een traditioneel LEAN proces niet haalbaar is. Met de QRM-methode focus je op het verkorten van de tijd tussen de verschillende handelingen in plaats van het verbeteren van de handeling op zich.

Met behulp van het QRM-proces zijn wij op zoek gegaan naar de juiste mix tussen voorraad voor de continuïteit van je proces en bulkvoorraad. Aan dit laatste verdien je niets en het kan je proces alleen maar verstoren. Bulkvoorraad staat namelijk altijd in de weg.

 

Foto: een kozijn dat nog grotendeels traditioneel gemaakt wordt, waar veel handwerk bij komt kijken.

QRM en renovatieprojecten

Wesselink is gespecialiseerd in renovatieprojecten. Dit betekent in de praktijk dat je met nog meer variatie in je typen kozijnen per project te maken hebt, dan in het geval van nieuwbouw. Bijvoorbeeld door scheefstand of kleine afwijkingen in de maten. Om toch het proces te kunnen stroomlijnen, hebben wij vooral gekeken naar de uitvoering van onze details. Zo hebben wij een aantal details ontwikkeld waarmee we in Amsterdam woningen kunnen renoveren die onder de strenge eisen van de welstand vallen. Als renovatiespecialist zijn we in Amsterdam dan ook één van de zes bedrijven die vergunningloos mag renoveren.

In bepaalde delen van Amsterdam gelden namelijk hele strenge richtlijnen en eisen als het gaat over kozijnrenovatie. Voor een consistent stadsbeeld moeten woningen bijvoorbeeld een schuifraam-look systeem hebben; een ‘nieuwerwets’ draaikiepraam, dat lijkt op een oud schuifraam. Maar ook de glaslijnen kennen strenge regels. In monumentalen panden zitten vaak 9 kozijnen op 3 verdiepingen. Qua glaslijnen moeten die exact hetzelfde zijn. Als je dus een woning op de 1e verdieping renoveert, moet die in lijn blijven met de woningen op de andere verdiepingen. Hetzelfde geldt voor de panden die aan elkaar zitten.

Communicatie is cruciaal

Het volgende belangrijke punt binnen QRM is de communicatie. Het begint bij goede afspraken maken over de interne taken en procedures. Alles staat of valt met samenwerken, dus we willen geen ‘hokjescultuur’. We maken als bedrijf een product, dit doen we met zijn allen. Iedereen heeft een bepaalde specialiteit en deskundigheid en juist die moet je optimaal inzetten in het proces. Daarvoor is het nodig dat je openstaat voor ideeën van anderen in je team. Dit klinkt natuurlijk heel logisch, maar je staat ervan versteld hoe snel er eilandjes en hokjes ontstaan.

 

Foto: In hetzelfde werk wordt – ondanks de vele verschillende maten -, toch een mooie seriematige productie gedraaid. 

Hoe klanten profiteren van QRM

Doordat de interne communicatie beter verloopt, kunnen we met onze klanten duidelijke afspraken maken. Hierdoor kunnen we zelfs in de huidige tijd – waarin we allemaal te maken hebben met lange levertijden – de klanten waardevolle informatie bieden en reële levertijden opgeven. Ook onze montageafdeling is hierdoor in staat de werkzaamheden optimaal in te plannen op de bouw. Met alle voordelen voor onze klanten van dien.

Foto: Gentiaanbuurt te Amsterdam van Wesselink’s klant Braam Minnesma.